§1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len predávajúci): Publishing House Dunamis, s.r.o.

Obchodné meno: Publishing House Dunamis, s.r.o.

Sídlo firmy (korešpondenčná a fakturačná adresa):
Čingovská 9
P. O. Box 26
040 12 Košice
Slovensko

IČO: 46 926 909
DIČ: 2023653511 (Prevádzkovateľ nie je platcom DPH)
Zápis v Obchodnom registri: č. ObU-KE-OZP1-2012/12538-2, č. živnostenského registra 820-73725

Banka: TATRABANKA (pobočka Košice)
Číslo účtu: 292 389 1816/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0029 2389 1816
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Telefón: 056 6473 468
Mobil: 0949 203 002

www: http://www.derekprince.sk
E-mail: info(zavínač)derekprince.sk

www: http://www.phdunamis.sk
E-mail: info(zavínač)phdunamis.sk

Kupujúci:
Kupujúcim sa stáva fyzická alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu.

Kupujúci potvrdzuje vyplnením a odoslaním záväznej objednávky, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, uvedenými na webovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky akceptuje podmienky a prehlasuje, že podmienkam rozumie a svoje rozhodnutie urobil na základe slobodnej vôle.

Kupujúci sa zaväzuje:
- prevziať objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov bezodkladne kontaktovať predávajúceho;
- uhradiť faktúru v stanovenom termíne v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky;
- uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú neprevzatím objednaného tovaru;
- v prípade, že neprevezme tovar v termíne stanovenom prepravcom, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

Produkty uvedené v internetovom obchode predávajúceho sa objednávajú on-line prostredníctvom nákupného vozíka. Objednávka nadobúda platnosť vyplnením všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Takto vyplnená a odoslaná objednávka sa stáva zároveň kúpnou zmluvou jej uzavretie si nevyžaduje potvrdenie zo strany predávajúceho.

Obchodné vzťahy medzi kupujúcou a predávajúcou stranou sa riadia týmito záväznými obchodnými podmienkami.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky