§11 VRÁTENIE TOVARU - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§11 VRÁTENIE TOVARU

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Poučenie podľa ustanovenia § 12, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to doručením odstúpenia od zmluvy, z ktorého je zrejmý prejav vôle kupujúceho od zmluvy odstúpiť písomnou formou na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa internetového obchodu (viď § 1 Všeobecné ustanovenia), telefonicky alebo elektronickou správou. Neskoršie odstúpenie od zmluvy nie je možné.

V odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebne dostatočným spôsobom identifikovať objednávku a tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu v pôvodnom obale a nepoškodený bez zbytočného odkladu po odstúpení, najneskoršie do 5 pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Tovar je nutné zaslať na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa internetového obchodu. Tovar odporúčame vrátiť ako list alebo balík doporučenou zásielkou. Vrátený tovar neposielať na dobierku! Do balíka je nutné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu poslaný s tovarom a kópiu ústrižku od prepravcu. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 15 dní po doručení vrátenej zásielky (formou, na ktorej sa obe strany vzájomne dohodnú).

Vrátenú zásielku predávajúci prijíma za predpokladu, že tovar nebol použitý a je stále vo svojom pôvodnom a neporušenom balení.

Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Spoločne s vráteným tovarom sa zasiela originálny doklad o kúpe alebo faktúra a záručný list (pokiaľ bol vydaný).
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky