§15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.derekprince.sk, www.phdunamis.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Prečítaním tejto strany kupujúca strana berie na vedomie a súhlasí s podmienkami využívania a ochrany osobných údajov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2015.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie!

Všetky práva vyhradené Publishing House Dunamis, s.r.o. © Košice, 2015. Akékoľvek použitie obsahu webovej stránky www.derekprince.sk, jej častí alebo celku, kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií, obrázkov akýmkoľvek spôsobom, mechanickým alebo elektronickým, je bez prednostného písomného povolenia Publishing House Dunamis, s.r.o. zakázané!
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky