§4 DODACIE PODMIENKY - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§4 DODACIE PODMIENKY

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Pri produktoch, pochádzajúcich z vlastnej výroby predávajúceho, je dodacia lehota stanovená 7 pracovných dní. Zásielka s tovarom je expedovaná najneskôr do 4 pracovných dní (t.j. odovzdaná na pošte).

Pri produktoch, pochádzajúcich od iných výrobcov či dodávateľov, je dodacia lehota stanovená na 7-14 pracovných dní (počet pracovných dní, počas ktorých je zásielka odovzdaná na pošte). Záleží to od dostupnosti tovaru a iných činiteľov, na ktoré nemá predávajúci priamy dosah. V takýchto prípadoch sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho o dĺžke dodacej lehoty odoslaním elektronickej správy na jeho elektronickú adresu alebo telefonicky.

Objednávky vybavujeme priebežne počas všetkých pracovných dní s výnimkou štátnych sviatkov, práceneschopnosti alebo čerpania dovolenky (v takých prípadoch je kupujúci informovaný elektronickou správou). Ak sa tovar medzičasom vypredal, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tom informovať.

Miesto a spôsob odberu oznámi kupujúci pri zasielaní záväznej objednávky. Zmeny v záväznej objednávke môže kupujúci vykonať v priebehu 12 hodín od jej odoslania, elektronickou formou.

V prípade, že kupujúci navrhne spôsob odberu prostredníctvom tretej strany, nesie riziko a dodatočné náklady s spojené s týmto spôsobom prepravy.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade zistenia poškodenia obalu to okamžite ohlásiť prepravcovi. Ak kupujúci zistí, že zásielka bola otvorená alebo porušená, nie je povinný ju prevziať, avšak musí predávajúceho o tomto stave okamžite informovať. Prevzatím zásielky od doručovateľa kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti. V takomto prípade reklamácia ohľadne porušenia obalu zásielky nebude akceptovaná.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Ceny za poštové a balné služby sú osobitne uvedené pod § 7 Poštové a iné poplatky.

Ďalšie práva a povinnosti oboch strán (predávajúci a kupujúci) týkajúce sa prepravy tovaru, ktorý je predmetom zmluvy môžu upravovať dodatočné podmienky, na ktorých sa obe strany vzájomne dohodli.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky