§6 SPOSOB PLATBY - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§6 SPOSOB PLATBY

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Kupujúci môže uhradiť tovar jedným z nasledovných spôsobov:

Dobierka
Zákazník zaplatí tovar pri preberaní zásielky. Vaša objednávka je odoslaná Slovenskou poštou a.s. (ďalej SP a.s.) na Vami určenú adresu a tovar zaplatíte pri preberaní tovaru agentovi SP a.s. Tento spôsob platby je možný iba na území Slovenskej republiky.

Bankovým prevodom na účet predávajúceho
Zákazník zaplatí tovar po tom, čo mu bola zaslaná faktúra elektronickou formou. Fakturovanú sumu je potrebné uhradiť na bankový účet, ktorý je uvedený na faktúre, ktorá bola zaslaná zákazníkovi. Prosíme ctených zákazníkov, aby pri platbe uviedli variabilný symbol uvedený na daňovom doklade.

Platba v hotovosti - osobný odber
Zákazník zaplatí tovar pri prebraní zásielky – osobný odber. Túto možnosť ponúkame len vo výnimočných prípadoch. Osobný odber a platba v hotovosti je poskytovaná výlučne v rámci Košíc. Prosíme ctených zákazníkov, aby preukázali pochopenie: žiaľ, nie vždy je pre nás možné z časových a iných dôvodov odovzdať tovar zákazníkovi osobne. Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom emailovej správy (niekoľko dní vopred), aby sme sa k veci vedeli vyjadriť.

Tovar je majetkom predávajúceho do mementu, kým zákazník neuhradí celú sumu za tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy (pri platbe bankovým prevodom, pripísaním sumy na účet predávajúceho).
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky