§8 ZÁRUČNÁ DOBA - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§8 ZÁRUČNÁ DOBA

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Na všetok tovar, ktorý je predávaný prostredníctvom nášho internetového obchodu, sa vzťahuje záručná doba podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z., v dĺžke 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcou stranou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním.

Ako vydavateľstvo ručíme zákazníkovi za:
- dodanie objednaného tovaru v sortimente, množstve a požadovanej kvalite;
- zachovanie ceny tovaru, t.j. ceny platnej v čase odoslania objednávky zo strany kupujúceho;
- vyhotovenie platného daňového dokladu, t.j. faktúry, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Ako vydavateľstvo neručíme zákazníkovi za:
- oneskorené doručenie tovaru spôsobené prepravcom (SP a.s., DHL, iný kuriér);
- oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne udanou adresou prijímateľa zo strany kupujúceho;
- poškodenie zásielky, resp. tovaru prepravcom (SP a.s., DHL, iný kuriér);
- viditeľne poškodený obal zásielky, resp. listu, balíka (Zásielky s poškodeným obalom nepreberajte! Bezodkladne nám oznámte danú udalosť a požiadajte prepravcu o spísanie protokolu o poškodení zásielky.);
- škody spôsobené tovaru nesprávnym používaním alebo skladovaním výrobku;
- obsahovú náplň publikácie, t.j. vyjadrenia autora knihy.

Vydavateľ nenesie žiadne škody spôsobené kupujúcemu nesprávnou aplikáciou spôsobenou nesprávnym porozumením obsahu. Obsah knihy nie je presvedčením vydavateľstva.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky