§9 STORNOVANIE OBJEDNÁVKY - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§9 STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a môže tak urobiť kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Môže tak urobiť buď telefonicky (na ktorékoľvek z tel. čísiel uvedených v sekcii „Kontakt“) alebo zaslaním emailovej správy na emailovú adresu info@derekprince.sk ,v ktorej uvedie číslo objednávky.

Kupujúci môže stornovať objednávku po záväznom potvrdení iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci má právo na uplatnenie si náhrady škody najmä v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Spotrebiteľ sa zaväzuje tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, prevziať v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej na objednávke.

Pokiaľ došlo k spracovaniu záväznej objednávky a k vyexpedovaniu zásielky, objednávku nie je ju možné zrušiť, kupujúci si však môže uplatniť nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, čo bližšie určuje § 11 Vrátenie tovaru.

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednaný tovar nie je schopný dodať z dôvodu vypredania zásob, alebo došlo k výraznej zmene ceny produktu u dodávateľa. V takom prípade sa predávajúci zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo zaslaním emailovej správy za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci uhradil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet, z ktorého bola uhradená, alebo na adresu kupujúceho v priebehu 15 dní, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky