2010 - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2010

POSTAVENÝ NA SKALE
Postavený na skale 1
Vezmi Boha vážne

Derek Prince

Nedávno, keď som premýšľal nad rôznymi definíciami viery, prišiel som na svoju vlastnú definíciu: Viera znamená vziať Boha vážne. Toto bolo dôsledkom stretnutia sa s mnohými kresťanmi, ktorí prehlasovali, že majú vieru, avšak nebrali Boha vážne. Brať Boha vážne znamená brať vážne Jeho Slovo. Ak sa s nami niekto rozpráva, ale my ignorujeme, alebo dokonca odmietame väčšinu z toho, čo nám hovorí, určite ho neberieme vážne. V podstate sme vinní z neúcty.


Postavený na skale 2
Ilúzia nezávislosti

Derek Prince

„Budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré a čo zlé." (1. Mojžišova 3:5) Iste je to vznešený a chvályhodný ideál – byť ako Boh. Ako by na tom mohlo byť niečo zlé? Avšak v satanových ústach, ktorý vzal na seba podobu hada, to zviedlo Adama a Evu do katastrofy, ktorej dôsledky ovplyvnili všetkých ich potomkov. Čo bolo tou nepovšimnutou nástrahou, do ktorej padli Adam a Eva za obeť? Bol to motív – nevypovedaný, ale naznačený – sľub nezávislosti.
Postavený na skale 3
Nasleduj ma!

Derek Prince

Ak by ťa niekto požiadal, aby si opísal kresťanský život dvoma slovami, ako by si reagoval? Ja osobne by som bez zaváhania odpovedal: nasledovanie Ježiša. To je podstata kresťanského života. Toto je živo ilustrované pri obrátení Matúša, vyberača daní. (Matúš 9:9) Ako tak sedel v svojej kancelárii a vyberal dane, Ježiš prechádzal okolo a jednoducho povedal dve slová: „Nasleduj ma!" Matúšova večnosť závisela od jeho reakcie. Postavil sa, a šiel za Ježišom. Ak sa rozhodneme reagovať tak ako Matúš, zistíme, že sú tu dve podmienky, predtým ako začneme s nasledovaním: Ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a ide za mnou." Matúš 16:24
Postavený na skale 4
Uvedomuješ si aký si vzácny?

Derek Prince

Viac ako päťdesiat rokov sa snažím ľuďom pomôcť s mnohými rôznymi problémami v ich životoch. Napokon som prišiel k prekvapujúcemu záveru: naším základným problémom ako ľudských bytostí je, že si neuvedomujeme, akí sme vzácni. Dôsledkom toho robíme tie najtragickejšie chyby. Sme ako dedič obrovského majetku, ale predávame celé svoje dedičstvo za niečo neporovnateľne nižšej hodnoty. Dôsledkom toho robíme tie najtragickejšie chyby. Sme ako dedič obrovského majetku, ale predávame celé svoje dedičstvo za niečo neporovnateľne nižšej hodnoty: noc sexu, cigaretu marihuany, večierok s množstvom alkoholu, nepoctivé fi nančné machinácie.
Postavený na skale 5
Dovoľ Duchu Svätému aby ťa viedol

Derek Prince

Počas mnohých rokov mojej služby som často vyučoval o Duchu Svätom. Mojou skúsenosťou bolo, že lepšie porozumenie Ducha Svätého nás môže učiniť oveľa efektívnejšími pre Božie kráľovstvo. Je to Duch Svätý, ktorý pokračuje v Ježišovej službe v našich životoch. Jednou z kľúčových služieb Ducha Svätého je byť naším Vodcom. Bol poslaný Bohom Otcom, aby nás viedol skrze život. Jednou z kľúčových služieb Ducha Svätého je byť naším Vodcom. Bol poslaný Bohom Otcom, aby nás viedol skrze život. V Evanjeliu podľa Jána 16:13 Ježiš hovorí: Ale keď príde On, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy..."
Postavený na skale 6
Páčiť sa môjmu Otcovi

Derek Prince

Charizmatickí a evanjelikálni kresťania radi citujú Ježišove slová z Evanjelia podľa Jána 14:6: „Ja som cesta i pravda, i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa." Som presvedčený, že mnohí z nás porozumeli len prvej polovici tohto verša. Cesta má zmysel, len ak vedie k cieľu. Ježiš je cesta, ale Otec cieľom. Vo svojej veľkňazskej modlitbe v Evanjeliu podľa Jána, v 17. kapitole Ježiš povedal Otcovi: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta." (Ján 17:6) Židia poznali meno Jehova (alebo Jahve) štrnásť storočí. Meno, ktoré im teraz Ježiš zjavil, sa šesťkrát vyskytlo v Jeho modlitbe. To meno bolo Otec.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky