BOŽÍ SEN SA STÁVA SKUTOČNOSŤOU - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
O NÁS > DEREK PRINCE MINISTRIES
BOŽÍ SEN, KTORÝ SA STÁVA SKUTOČNOSŤOU

Keď som sa pridal k Derekovi Princeovi v roku 1971, nikdy som nesníval o tom, čo má Boh odložené pre jeho službu. V tom čase to bolo tridsať rokov od okamihu, keď k nemu Boh prehovoril týmto slovom: "Bude to ako potôčik, ktorý sa stane riekou, rieka sa stane veľkou riekou, veľká rieka sa stane morom a more bude obrovským oceánom." Byť očitým svedkom naplnenia tohto slova takmer vyráža dych! Boh je verný.

V priebehu niekoľkých rokov Boh pozdvihol národné kancelárie Derek Prince Ministries (DPM) v rozličných častiach sveta. Ako navštevujem tieto kancelárie, mám vždy dobrý dojem z kvality našich vedúcich a ich nadšených spolupracovníkov, ktorých s nami Pán spojil. Ich odhodlanie "zasiahnuť nezasiahnutých a vyučiť neučených" prostredníctvom svojej služby je nepredstihnuteľné.

Som požehnaný, keď pracujem s týmito bratmi na koordinácii rôznych misií, ktoré zasahujú každý kontinent okrem Antarktídy. Nie je to iba vstup do misie, ale aj do vzťahov. Našich devät národných kancelárií zasahuje ohromným spôsobom mnohé oblasti sveta - Áziu, bývalé štáty Sovietskeho zväzu, východnej Európy a južného Tichomoria.

Kvôli obrovskému rastu DPM prostredníctvom týchto kancelárií nás Boh viedol k založeniu medzinárodnej rady pozostávajúcej z vedúcich pracovníkov niektorých kancelárií. Účelom rady je priniesť jednotné vodcovstvo celosvetovej službe DPM.

Ako skupina sa stretávame dva razy ročne s hlavným poslaním hladať Bohom určený smer. Táto medzinárodná rada je prostriedkom, ktorý Boh sformoval, aby bola zaistená stabilita a pokračovanie služby DPM. Pokračovanie celosvetového vodcovstva tejto služby je klúčové, pretože veríme, že v Božom case sa "more stane obrovským oceánom".

Aj Teba pozývame, aby si sa pridal k mnohým iným verným podporovateľom, ktorí pracujú na našej misii "zasiahnuť nezasiahnutých a vyučiť nevyučených" po celom svete. DPM je úrodnou pôdou pre investovanie financií a modlitieb, pretože počas tých dlhých rokov sa Boh priznával k Derekovi a celej službe a videli sme mnohé ovocie. Neustále chválime Boha za všetko, čo robí a chystá sa robiť v budúcnosti prostredníctvom DPM.

David Selby
Executive Director
Derek Prince Ministries International
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah