KNIHY-PNS - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

KNIHY-PNS

OBCHOD

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE:

K-001

K-001

Jazyk - kormidlo tvojho života

Okamžitá dostupnosť
2.50 € Vložiť
K-002

K-002

Moc proklamácie

Okamžitá dostupnosť
4.00 € Vložiť
K-003

K-003

Modlitby za vládu

Okamžitá dostupnosť
1.20 € Vložiť
K-004

K-004

Manželia a otcovia

Okamžitá dostupnosť
5.80 € Vložiť
K-005

K-005

Boží liek na odmietnutie

Okamžitá dostupnosť
2.40 € Vložiť
K-006

K-006

Zmierenie - tvoje stretnutie s Bohom

Okamžitá dostupnosť
6.70 € Vložiť
K-007

K-007

Kto sa stará o siroty, vdovy. chudobných...

Okamžitá dostupnosť
1.50 € Vložiť
K-008

K-008

Svätý Duch v tebe

Okamžitá dostupnosť
2.40 € Vložiť
K-009

K-009

Rozruch v Cirkvi

Okamžitá dostupnosť
1.50 € Vložiť
K-010

K-010

Uzdravujúca moc Božieho Slova

Okamžitá dostupnosť
1.80 € Vložiť
K-011

K-011

Oni budú vyháňať démonov

Okamžitá dostupnosť
9.80 € Vložiť
K-012

K-012

Krst v Duchu Svätom

Okamžitá dostupnosť
2.50 € Vložiť
K-013

K-013

Kto je Duch Svätý?

Okamžitá dostupnosť
3.40 € Vložiť
K-014

K-014

Zasľúbená zem

Okamžitá dostupnosť
6.50 € Vložiť
K-015

K-015

Výnimočná Božia láska

Okamžitá dostupnosť
2.40 € Vložiť
K-016

K-016

Manželská zmluva

Okamžitá dostupnosť
4.20 € Vložiť
K-017

K-017

Spravodlivý bude žiť vierou

Okamžitá dostupnosť
5.50 € Vložiť
K-018

K-018

Milosť poddania sa

Okamžitá dostupnosť
2.70 € Vložiť
K-019

K-019

Horké hlbiny života

Okamžitá dostupnosť
2.40 € Vložiť
K-020

K-020

Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu

Okamžitá dostupnosť
5.80 € Vložiť
K-021

K-021

Duchovný boj

Okamžitá dostupnosť
4.50 € Vložiť
K-022

K-022

Životný cieľ: Napĺňanie Božej vôle

Okamžitá dostupnosť
2.00 € Vložiť
K-023

K-023

Požehnanie alebo kliatba: Vyber si!

Okamžitá dostupnosť
12.50 € Vložiť
K-024

K-024

Pôst - Ako sa úspešne postiť

Okamžitá dostupnosť
4.00 € Vložiť
K-025

K-025

Boží plán pre toje peniaze

Okamžitá dostupnosť
3.70 € Vložiť
K-026

K-026

Otcovia, píšem vám...

Okamžitá dostupnosť
3.00 € Vložiť
K-027

K-027

Lucifer odhalený

Okamžitá dostupnosť
5.50 € Vložiť
K-028

K-028

Božia moc meniaca život

Okamžitá dostupnosť
15.00 € Vložiť

VYUČUJÚCE LISTY: "POSTAVENÝ NA SKALE"

komplety podľa roku publikovania

PNS-2010

PNS-2010

PNS (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Okamžitá dostupnosť
0.60 € Vložiť
PNS-2011

PNS-2011

PNS (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Okamžitá dostupnosť
1.00 € Vložiť
PNS-2012

PNS-2012

PNS (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

Okamžitá dostupnosť
1.20 € Vložiť
PNS-2013

PNS-2013

PNS (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ,38 ,39 ,40)

Okamžitá dostupnosť
1.20 € Vložiť
PNS-2014

PNS-2014

PNS (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)

Okamžitá dostupnosť
1.20 € Vložiť
PNS-2015

PNS-2015

PNS (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64)

Okamžitá dostupnosť
1.20 € Vložiť
PNS-komplet 1-64

PNS-komplet 1-64

Okamžitá dostupnosť
6.40 € Vložiť

VYUČUJÚCE LISTY: "POSTAVENÝ NA SKALE"
PNS-001

PNS-001

Postavený na skale: Vezmi Boha vážne

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-002

PNS-002

Postavený na skale: Ilúzia nezávislosti

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-003

PNS-003

Postavený na skale: Nasleduj ma!

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-004

PNS-004

Postavený na skale: Uvedomuješ si aký si vzácny?

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-005

PNS-005

Postavený na skale: Dovoľ Duchu Svätému aby ťa viedol

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-006

PNS-006

Postavený na skale: Pačiť sa môjmu otcovi

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-007

PNS-007

Postavený na skale: Súd začína v Božom dome

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-008

PNS-008

Postavený na skale: Príprava na vládu s Kristom

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-009

PNS-009

Postavený na skale: Kto je Duch Svätý?

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-010

PNS-010

Postavený na skale: Ovocie Ducha Svätého

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-011

PNS-011

Postavený na skale: Dary Ducha Svätého

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-012

PNS-012

Postavený na skale: Humanizmus - Predchodca antikrista

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-013

PNS-013

Postavený na skale: Slobodný uctievať, časť 1

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-014

PNS-014

Postavený na skale: Slobodný uctievať, časť 2

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-015

PNS-015

Postavený na skale: Srdce dokonalé naproti Bohu, časť 1

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-016

PNS-016

Postavený na skale: Srdce dokonalé naproti Bohu, časť 2

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-017

PNS-017

Postavený na skale: Balámova chyba

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-018

PNS-018

Postavený na skale: Ponáraš svoju tvár do vody?

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-019

PNS-019

Postavený na skale: Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-020

PNS-020

Postavený na skale: Účel skúšok

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-021

PNS-021

Postavený na skale: Ako reagovať na skúšky

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-022

PNS-022

Postavený na skale: Najťažšia zo všetkých skúšok

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-023

PNS-023

Postavený na skale: Poznaj svojho nepriateľa

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-024

PNS-024

Postavený na skale: Snaha o získanie kontroly

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-025

PNS-025

Postavený na skale: Bojisko mysle

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-026

PNS-026

Postavený na skale: Prekážky požehnania

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-027

PNS-027

Postavený na skale: Potrebuješ nádej

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-028

PNS-028

Postavený na skale: Dôvera

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-029

PNS-029

Postavený na skale: Dôležitosť správnych vzťahov

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-030

PNS-030

Postavený na skale: Vzorové vzťahy v rodine

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-031

PNS-031

Postavený na skale: Otcovo vodcovtsvo

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-032

PNS-032

Postavený na skale: Úspech v našich rodinách

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-033

PNS-033

Postavený na skale: Obnova Izraela

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-034

PNS-034

Postavený na skale: Dôležitosť Jeruzalema

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-035

PNS-035

Postavený na skale: Koreň antisemitizmu

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-036

PNS-036

Postavený na skale: Duch antikrista

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-037

PNS-037

Postavený na skale: Porozumenie Bázni Hospodinovej

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-038

PNS-038

Postavený na skale: Viera ako dar

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-039

PNS-039

Postavený na skale: Víťazstvo vo chvále

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-040

PNS-040

Postavený na skale: Pánov poklad

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-041

PNS-041

Postavený na skale: Chodenie s Bohom, časť 1

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-042

PNS-042

Postavený na skale: Tvoje chodenie s Bohom, časť 2

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-043

PNS-043

Postavený na skale: Od odmietnutia k prijatiu, časť 1

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-044

PNS-044

Postavený na skale: Od odmietnutia k prijatiu, časť 2

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-045

PNS-045

Postavený na skale: Duch Svätý v zhromaždení

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-046

PNS-046

Postavený na skale: Viera ako ovocie

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-047

PNS-047

Postavený na skale: Obrana proti znechuteniu

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-048

PNS-048

Postavený na skale: Modlitba a pôst za Jeruzalem

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-049

PNS-049

Postavený na skale: Hľadanie charakteru

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-050

PNS-050

Postavený na skale: Etika služby, časť 1

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-051

PNS-051

Postavený na skale: Etika služby, časť 2

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-052

PNS-052

Postavený na skale: Soľ zeme

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-053

PNS-053

Postavený na skale: Krv Baránka

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-054

PNS-054

Postavený na skale: Vytrvalosť skrze zameranie sa na cieľ

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-055

PNS-055

Postavený na skale: Vytrvalosť v skúškach

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-056

PNS-056

Postavený na skale: pochovanie starej prirodzenosti

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-057

PNS-057

Postavený na skale: Dva nádherné výsledky

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-058

PNS-058

Postavený na skale: Nenahraditeľné slovo

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-059

PNS-059

Postavený na skale: Aktívne a mocné Slovo

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-060

PNS-060

Postavený na skale: Duch, duša a telo

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-061

PNS-061

Postavený na skale: Duchovný alebo duševný

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-062

PNS-062

Postavený na skale: Slová!

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-063

PNS-063

Postavený na skale: Predurčení povstať

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
PNS-064

PNS-064

Postavený na skale: Dobehnutie pretekov

Okamžitá dostupnosť
0.10 € Vložiť
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky