2013 - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2013

POSTAVENÝ NA SKALE
Postavený na skale 29
Dôležitosť správnych vzťahov

Derek Prince

Ak chceš v prirodzenej sfére dosiahnuť symfóniu, potrebuješ k tomu nevyhnutne dve veci: partitúru (notový zápis) a dirigenta. Rovnaké predpoklady sú nevyhnutné však aj pre duchovnú oblasť. Partitúrou je Božia vôla a Duch Svätý predstavuje dirigenta. V Matúšovom evanjeliu 18:19 cítame: A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Grécke slovo pre zhodnúť sa dáva presne ten istý význam, ktorý vyjadruje slovo symfónia. Nie je to len intelektuálna zhoda; je to harmónia, súlad – keď sú dvaja alebo viacerí ľudia zjednotí v jednom duchu.
Postavený na skale 30
Vzorové vzťahy v rodine

Derek Prince

Ak chce mať niekto autoritu, musí byť sám pod autoritou. Tento princíp určuje vzájomné vzťahy v rodine. Keď je muž pod Kristovou autoritou, požíva autoritu Krista. Keď je manželka pod autoritou svojho manžela, požíva v rodine autoritu svojho manžela. Ak však v ktoromkoľvek bode dôjde k prerušeniu tejto reťaze autority, dochádza v rodine k narušeniu autority. Je to hlavný problém v dnešných Spojených štátoch, ale aj v iných krajinách sveta, vrátane Slovenska. K zlyhaniu autority v rodine dochádza, ak sa hoci aj jedno ohnivko reťaze ocitne mimo svojho stanoveného miesta. Buď manžel nie je podriadený Kristovi, alebo manželka nie je podriadená manželovi.
Postavený na skale 31
Otcovo vodcovstvo

Derek Prince

Je to práve otec, ktorý určuje spôsob, akým pôjde jeho rodina. V úrade otcovstva Boh spojil najväčšie privilégia s najväčšími zodpovednosťami vodcovstva. Táto téma sa tiahne celým Písmom od jeho začiatku až po koniec. V dňoch hrozného zla, krátko pred potopou, našiel v Božích očiach milosť jeden muž – Noach. Boh mu povedal: „Vojdi do korábu ty i celý tvoj dom, lebo teba som videl spravodlivého pred sebou v tomto pokolení“ (1. Mojžišova 7:1). Bola to Noachova spravodlivosť, ktorá zabezpečila pokrytie celej jeho rodiny. Tým, že Noach zaujal pred Bohom správne miesto – miesto hlavy v jeho rodine, dostal privilégium priniesť so sebou do archy celú svoju rodinu.
Postavený na skale 32
Úspech v našich rodinách

Derek Prince

Úspech je synonymom západnej civilizácie. Skrze okolie a výchovu sme neustále vyzývaní hľadať úspech vo všetkom, čo robíme – v našom zamestnaní, v športe, v politike, v našich osobných životoch. Je to dominantná motivácia. V Božích očiach je však úspech často meraný štandardom, ktorý je od nášho vlastného dosť odlišný. Boh mi to ukázal veľmi osobným spôsobom. Raz som počul jedného služobníka definovať experta ako „človeka s diplomatkou v ruke, ktorý je stále na cestách“. Keďže som cestoval dosť veľa a vždy som mal svoju diplomatku so sebou, bol som podľa tohto štandardu skutočným expertom.
Postavený na skale 33
Obnova Izraela

Derek Prince

V septembri roku 2000 som sa rozhodol sa znovu presťahovať do Izraela a odvtedy som celil niekoľkým z najväčších zdravotných výziev môjho života. Ver mi, že tu existuje isté prepojenie. Keď sa rozhodneš robiť niečo v Izraeli pre Pána, vzbudíš voči sebe mnoho opozície. Celil som viacerým rôznym druhom chorôb, ktoré ani nedokážem spočítať: medzi nimi rakovine, reumatickej polymyalgii a dvojnásobnému zápalu pľúc. Nechcem sa tým chváliť, keď poviem, že nie som znepokojený krízou v Izraeli. Zriedkakedy som sa nachádzal v Izraeli v období, kedy tam nebola nejaká kríza.
Postavený na skale 34
Dôležitosť Jeruzalema

Derek Prince

Správy v dnešných médiách venujú Blízkemu východu viac pozornosti ako inej oblasti na zemi. Sústredia sa tu záležitosti a konflikty, ktoré by mohli v priebehu jednej noci vyvolať tretiu svetovú vojnu. Hlavným faktorom, ktorý k tomuto dramatickému nárastu pozornosti na Blízky východ prispel, je vznik Izraela ako suverénneho židovského štátu. Tento od svojho zrodu neustále odporujúci a  nápadný malý židovský štát mietol expertov a radikálne zmenil politickú a vojenskú rovnováhou Blízkeho východu. Na Blízkom východe som strávil päť rokov svojej vojenskej služby – v Egypte, Líbyi, Sudáne a Jeruzaleme (v tom čase nazývanom Palestína).
Postavený na skale 35
Koreň antisemitizmu

Derek Prince

Rímskokatolícky historik nám podal stručné, avšak jasné zhrnutie 2300 rokov pretrvávajúceho antisemitizmu: „Ak sa historik antisemitizmu pozerá späť na tisícročia hrôzy, ktoré zaznamenal, ukazuje sa mu nevyhnutný záver: antisemitizmus je najdlhšie trvajúcou a najhlbšou nenávisťou v ľudskej histórii. Iné druhy neznášanlivosti ho mohli počas určitého historického obdobia predísť svojou intenzitou, ale všetky prevzali, alebo začínajú zajímať svoje právoplatné miesto v odpadkovom koši histórie.
Postavený na skale 36
Duch antikrista

Derek Prince

Žijeme v čase, keď sa boj medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom satana zintenzívnil ako nikdy predtým. Verím, že je to preto, lebo sme blízko návratu Krista a konečnému zničeniu satanovho kráľovstva. Rád by som sa pozrel na jednu z hlavných aktivít satanovho kráľovstva: satanovu opozíciu voči Bohu a Cirkvi Ježiša Krista. Budem sa zaoberať niečím, čo nazývam duch antikrista. Najskôr sa potrebujeme pozrieť na pasáž v Prvom liste Jána 2:18-23, ktorá o tom primárne pojednáva: „Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že príde antikrist, i teraz už povstali mnohí antikristovia, odkiaľ vieme, že je posledná hodina..."
Postavený na skale 37
Porozumenie Bázni Hospodinovej

Derek Prince

Premýšľajme na chvíľu o faktoroch, ktoré vplývajú na mnohé rozhodnutia, ktoré robíme, a najmä na tie ďalekosiahle. Keď uvažuješ o pracovných ponukách, porovnávaš si výhody dvoch alebo viacerých potenciálnych zamestnávateľov. Keď sa rozhoduješ o kúpe bývania, tak hľadáš oblasť, ktorá ponúka výhody, na ktorých ti záleží – priateľských susedoch, tesnú blízkosť do práce alebo školy a pod. Zistil som však, že tie najhodnotnejšie prínosy zo všetkých zakúsime vtedy, keď v našich životoch praktickým spôsobom aplikujeme pravdy Písma. To platí v nemalej miere aj o Hospodinovej bázni.
Postavený na skale 38
Viera ako dar

Derek Prince

Viera, ako je vo svojich rôznych aspektoch opísaná v Novej zmluve, sa vždy zhoduje s definíciou uvedenou v Liste Židom 11:1: „A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.“ A predsa základná prirodzenosť viery sa vyjadruje v odlišných, ale príbuzných formách: viera potrebná k životu, viera ako dar, viera ako ovocie. V tomto vyučovaní sa budeme venovať druhej kategórii, t. j. podstate viery ako daru. V Prvom liste Korinťanom apoštol Pavol, hovoriac o daroch Ducha Svätého, otvára 12. kapitolu slovami o daroch Ducha Svätého: „A o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli.“
Postavený na skale 39
Víťazstvo vo chválach

Derek Prince

V Písme nachádzame tri koncepcie, ktoré sú si veľmi príbuzné, a predsa odlišné: uctievanie, chválu a vzdávanie vďaky. Všetky tri sa v Biblii často vyskytujú, a preto je dôležité, aby sme ich rozlišovali. Uctievanie je predovšetkým postoj alebo poloha tela: skláňanie hlavy, sklonenie celej vrchnej časti tela, ľahnutie si tvárou na zem, alebo dokonca sklonenie ľudského ducha pred Bohom. Na druhej strane, chvála predstavuje rečový prejav. Biblia je dôrazná v tom, že chvála musí vychádzať z úst človeka. Ďakovanie prichádza vtedy, keď ďakujeme Bohu za to, čo urobil. Uctievanie sa teda vzťahuje na Božiu svätosť, chvála na Božiu veľkosť a vzdávanie vďaky na Božiu dobrotu.
Postavený na skale 40
Pánov poklad

Derek Prince

Strach je mocné slovo. Predstava strachu spôsobí odozvu takmer u každého; a to v závislosti od typu strachu, o ktorom sa hovorí. Niektoré druhy strachu sú nezdravé a ovplyvňujú naše správanie negatívnym spôsobom: strach z tmy, strach z lietania, strach z človeka. Existuje však jeden zdravý druh strachu, ktorý je kľúčom k úspechu v tvojom živote. Tento druh by sme mali v našich životoch rozvíjať my všetci. Hovorím o Božom strachu – Božej bázni. V zozname toho, čo by si chcel počuť, Boží strach či bázeň určíte nie je témou číslo jeden. Možno si povieš: „Nemám rád strach.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky