BABYLON V EURÓPE - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: BABYLÓN V EUROPE
Anglický názov: Babylon in Europe
Slovenský preklad: Mgr. Eduard Raffáč

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2009
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 978-80-89204-20-5

Väzba: brožovaná
Rozmery: 134 x 204 mm
Počet strán: 80
Hmotnosť: 110 g
Kód produktu: K-034

Stupeň náročnosti: stredne pokročilý
Cena: 3,90 €Babylón v Europe

Čo zjavujú proroctvá Biblie o Európskej únii?

POPIS:
Európa dnes čelí obrovskej výzve. Žijeme v tých najnebezpečnejších časoch politicky ako aj duchovne. Avšak Biblia má dnes čo povedať viac než kedykoľvek predtým v histórii, v skutočnosti pred nami odkrýva pravdu o Európskej únii a čo to pre nás ako kresťanov znamená. Nemôžeme len sedieť so založenými rukami a hovoriť, že sa nás to netýka. Táto kniha je pre nás výzvou a povzbudením k tomu, že sa môžeme stať súčasťou záverečnej fázy Božej stratégie – časťou naplneného proroctva. David Hathaway je zakladateľ a prezident Eurovision Mission to Europe (Eurovízia Misia pre Európu), zodpovedný šéfredaktor časopisu Prophetic Vision (Prorocká vízia), medzinárodne uznávaný evanjelista, ktorý slúžil po celom svete viac ako 50 rokov. Dnes zasahuje milióny prostredníctvom jeho televíznych naživo vysielaných evanjelizačných kampaní v Rusku, Ukrajine, východnej Európe a Európskej únii.

PREDSLOV:
Dávid Hathaway, Boží vizionár našej generácie, vo svojej knihe Babylon v Európe predkladá zjavenie, ktoré prijal od Boha skrze pôsobenie Ducha Svätého. Kniha, ktorú práve čítate, je výsledkom vyše dvadsaťročného autorovho skúmania „ako súvisia posledné svetové udalosti s tým, čo ukrýva Biblia vo svojich proroctvách“. Nejde mu pritom o intelektuálne cvičenie, ale o pochopenie toho, ako má on i súčasná generácia kresťanov žiť svoj každodenný život viery v moci Ducha Svätého. Hlavným posolstvom knihy je pozvanie k skúmaniu predkladaných skutočností, udalostí vo svetle Písma, k modlitbám o vyliatie Ducha Svätého a predovšetkým k činom – k zvestovaniu evanjelia uprostred generácie pohanstvom ovládnutých Európanov. Urgentnosť tohto pozvania môže čitateľ vnímať na pozadí životného príbehu autora. Dávid Hathaway na základe Božieho zjavenia už pred vyše štyridsiatimi rokmi, s nasadením vlastného života, prinášal evanjelium do krajín za „železnou oponou“, i do bývalého Československa. Ovocie jeho služby je zrejmé a rastúce cez životy a službu domácich služobníkov, najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. V súčasnosti autor aj napriek vyššiemu veku horlí po novom zapálení Božieho ohňa, po prejavoch Božej moci, a to tak u seba, ako aj v živote a službe iných kresťanov. Predkladané svedectvá nás konfrontujú s realitou živého, milujúceho Boha, ktorý nechce, aby ľudia hynuli zotročení diablom a dôsledkami svojich hriechov. Na stranách tejto knihy sa k nám prihovára sám Boh, ktorý hľadá mužov a ženy, ochotných v duchu Eliášovom stáť na strane Boha Biblie, a to tvárou v tvár modlám i modlárom. Boh hľadá modlitebníkov, ktorí mu budú dôverovať, horlivo sa modliť a následne konať v moci Jeho Ducha. Keďže táto kniha predkladá zjavenie, ktoré sa opiera o Písmo sväté, je našou úlohou takto k nej pristupovať, skúmať vo svetle Božieho slova nielen predkladané skutočnosti o Európe, ale predovšetkým samých seba. A čo je dôležitejšie – prijať Božie pozvanie a podľa neho konať. Vstúpiť medzi tých, „ktorí sa dokážu modliť ako Eliáš a ktorí dokážu veriť, ako povedal Ježiš“.
 
ThDr. Jozef Brenkus, PhD.

OBSAH:
Úvod
 
Kapitola 1: Cesta do Európskej únie
Kapitola2: Je toto koniec Európskej únie?
Kapitola3: Dieťa Francúzskej revolúcie?
Kapitola4: Kde je Babylon dnes?
Kapitola 5: Brána do pekla
Kapitola 6: Tajomstvo – Veľký Babylon
Kapitola 7: Satanov trón v Európe
Kapitola 8: Boh zakázaný v Európe!
Kapitola 9: Bude islam vládnuť Európe?
Kapitola 10: Božia odpoveď
Kapitola 11: Boh má pre Európu víziu!
Kapitola 12: Aká je Božia stratégia?
Kapitola 13: Potrebujeme ducha Eliášovho!

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah