PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 12 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > MARECPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 144:7, 9

„Vyst­ri svoje ruky s výs­os­ti, vys­loboď ma a vy­trh­ni… Bože, budem Ti spievať novú pieseň.“
 
Všimol si si niekedy, koľkokrát sa v knihe Žalmov hovorí o spievaní novej piesne? Aké dôvody môžeme mať na spievanie novej piesne? Verím, že jeden z dôvodov sa nachádza v pasáži, ktorú som pred chvíľou citoval: „Každé nové vyslobodenie volá po novej piesni.“

Ako tak kráčame životom, z času na čas sa ocitneme v situácii, kedy potrebujeme volať na Boha s prosbou o vyslobodenie. A práve z tohto vyslobodenia pochádza nová pieseň. Skrze túto skúsenosť sa naučíme o Bohu niečo nové, zakúsime novú hĺbku v našej životnej skúsenosti a na primerané vyjadrenie tohto nového zjavenia a novej hĺbky nám dá Duch Svätý novú pieseň. Niekedy je to pieseň v jazyku, ktorý je nám známý a inokedy je to pieseň v neznámom jazyku.

Nezabudni, že po chvíli núdze či súženia prichádza vyslobodenie, a vyslobodenie bude volať po novej piesni. Keď sa dostaví vyslobodenie, nevracaj sa k nejakej starej piesni, ale buď pripravený na to, že ti Duch Svätý dá novú pieseň, ktorá vhodne vyjadrí novú pravdu, nové zjavenie a nové požehnanie, ktoré si počas nového vyslobodenia prijal.

Pri svojej ceste životom pamätaj, že nové vyslobodenie volá po novej piesni skrze Ducha Svätého.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah