POSTAVENÝ NA SKALE 2010 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY

PUBLIKOVANÉ: 2010

Postavený na skale 1
Vezmi Boha vážne
Derek Prince

Nedávno, keď som premýšľal nad rôznymi definíciami viery, prišiel som na svoju vlastnú definíciu: Viera znamená vziať Boha vážne. Toto bolo dôsledkom stretnutia sa s mnohými kresťanmi, ktorí prehlasovali, že majú vieru, avšak nebrali Boha vážne. Brať Boha vážne znamená brať vážne Jeho Slovo. Ak sa s nami niekto rozpráva, ale my ignorujeme, alebo dokonca odmietame väčšinu z toho, čo nám hovorí, určite ho neberieme vážne. V podstate sme vinní z neúcty. To isté platí o Bohu. Ak ignorujeme alebo odmietneme väčšinu z toho, čo nám hovorí skrze Písmo, neberieme Ho vážne... pokračovanie
Postavený na skale 2
Ilúzia nezávislosti
Derek Prince

„Budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré a čo zlé." (1. Mojžišova 3:5) Iste je to vznešený a chvályhodný ideál – byť ako Boh. Ako by na tom mohlo byť niečo zlé? Avšak v satanových ústach, ktorý vzal na seba podobu hada, to zviedlo Adama a Evu do katastrofy, ktorej dôsledky ovplyvnili všetkých ich potomkov. Čo bolo tou nepovšimnutou nástrahou, do ktorej padli Adam a Eva za obeť? Bol to motív – nevypovedaný, ale naznačený – sľub nezávislosti. Čo bolo tou nepovšimnutou nástrahou, do ktorej padli Adam a Eva za obeť? ... pokračovanie
Postavený na skale 3
Nasleduj ma!
Derek Prince

Ak by ťa niekto požiadal, aby si opísal kresťanský život dvoma slovami, ako by si reagoval? Ja osobne by som bez zaváhania odpovedal: nasledovanie Ježiša. To je podstata kresťanského života. Toto je živo ilustrované pri obrátení Matúša, vyberača daní. (Matúš 9:9) Ako tak sedel v svojej kancelárii a vyberal dane, Ježiš prechádzal okolo a jednoducho povedal dve slová: „Nasleduj ma!" Matúšova večnosť závisela od jeho reakcie. Postavil sa, a šiel za Ježišom. ... pokračovanie
Postavený na skale 4
Uvedomuješ si aký si vzácny?
Derek Prince

Viac ako päťdesiat rokov sa snažím ľuďom pomôcť s mnohými rôznymi problémami v ich životoch. Napokon som prišiel k prekvapujúcemu záveru: naším základným problémom ako ľudských bytostí je, že si neuvedomujeme, akí sme vzácni. Dôsledkom toho robíme tie najtragickejšie chyby. Sme ako dedič obrovského majetku, ale predávame celé svoje dedičstvo za niečo neporovnateľne nižšej hodnoty. Dôsledkom toho robíme tie najtragickejšie chyby. ... pokračovanie
Postavený na skale 5
Dovoľ Duchu Svätému aby ťa viedol
Derek Prince

Počas mnohých rokov mojej služby som často vyučoval o Duchu Svätom. Mojou skúsenosťou bolo, že lepšie porozumenie Ducha Svätého nás môže učiniť oveľa efektívnejšími pre Božie kráľovstvo. Je to Duch Svätý, ktorý pokračuje v Ježišovej službe v našich životoch. Jednou z kľúčových služieb Ducha Svätého je byť naším Vodcom. Bol poslaný Bohom Otcom, aby nás viedol skrze život. Jednou z kľúčových služieb Ducha Svätého je byť naším Vodcom. Bol poslaný Bohom Otcom, aby nás viedol skrze život. ... pokračovanie
Postavený na skale 6
Páčiť sa môjmu Otcovi
Derek Prince

Charizmatickí a evanjelikálni kresťania radi citujú Ježišove slová z Evanjelia podľa Jána 14:6: „Ja som cesta i pravda, i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa." Som presvedčený, že mnohí z nás porozumeli len prvej polovici tohto verša. Cesta má zmysel, len ak vedie k cieľu. Ježiš je cesta, ale Otec cieľom. Vo svojej veľkňazskej modlitbe v Evanjeliu podľa Jána, v 17. kapitole Ježiš povedal Otcovi: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta."(Ján 17:6) Židia poznali meno Jehova (alebo Jahve) štrnásť storočí. ... pokračovanie
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah