BOŽÍ PLÁN PRE TVOJE PENIAZE - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: BOŽÍ PLÁN PRE TVOJE PENIAZE
Anglický názov: God´s plan for your money
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-19-8

Väzba: brožovaná
Rozmery: 105 x 168 mm
Počet strán: 80
Hmotnosť: 70 g
Kód produktu: K-025

Stupeň náročnosti: základné biblické pravdy
Cena: 4,10 €


Boží plán pre tvoje peniaze

Správny postoj k peniazom ukazuje tvoj postoj k Bohu a prináša správne výsledky.

POPIS:
Boh má plán pre každý aspekt tvojho života vrátane tvojich peňazí. V tejto knihe Derek Prince prezrádza, ako máš zaobchádzať so svojimi peniazmi v súlade s biblickými princípmi tak, aby si mohol žiť v Božom požehnaní a v Božej hojnosti. Autor upriamuje čitateľovu pozornosť na témy ako:

  • Dôverovanie Bohu v každej oblasti svojho života
  • Dávanie ako súčasť uctievania
  • Princíp desiatku (desatenia)
  • Božie zasľúbenia týkajúce sa zaopatrenia

Učeníctvo v sebe zahŕňa disciplínu a ochotu nechať sa učiť. Disciplinovaný učeník Krista pozná Božie srdce a prežíva Božie požehnania vo svojom živote. Dovoľ autorovi tejto knihy, aby ti pomohol uviesť oblasť tvojich financií do súladu s Božím dokonalým plánom.

PREDSLOV:
Milý čitateľ! Táto kniha sa Ti prihovára praktickým a v praxi mnohokrát overeným učením o dávaní. „Blahoslavenejšie je dávať ako brať,“ platí v každej oblasti nášho kresťanského života. Ako píše aj Derek Prince v tejto knihe: „Boží plán pre Tvoj život zahŕňa všetky oblasti Tvojho života. Nie je nič, o čo by sa On nepostaral a nie je nič, za čo neberie zodpovednosť. Musíš však splniť Jeho podmienky. Nezačni dávaním peňazí, začni vydaním samého seba.“ Učenie tejto knihy potvrdzujú desiatky a stovky svedectiev všade okolo nás. V osobnom, rodinnom, ale aj zborovom živote sme boli nespočetnekrát svedkami toho, ako Božie princípy fungujú v praxi. Boh štedro odmieňa štedrosť, ochotu a vernosť svojho ľudu v dávaní, aj keď nás niekedy preskúša, či Mu budeme naozaj verní. Ako rodina a zbor žijeme tieto princípy už vyše 10 rokov. Vrelo Vám odporúčame nielen si prečítať túto knihu, ale aj uviesť jej posolstvo do praktického života. Boh nám i v oblasti financií dáva jasné pravidlá a zásady, ako máme žiť. Nebudeš ľutovať ak urobíš Ježiša Krista Pánom aj v oblasti financií. Napokon, ak chceme byť učeníkmi Ježiša Krista, inú voľbu ani nemáme. Veľmi si prajeme, aby sa posolstvo tejto knihy stalo mocným Božím nástrojom pri vyučovaní Božieho ľudu.
Ing. Cyril Madaras

OBSAH:
Kapitola 1: Boží všezahŕňujúci plán
Kapitola 2: Boh alebo „mamon“?
Kapitola 3: Obeť je súčasťou uctievania
Kapitola 4: Ako klásť Boha na prvé miesto
Kapitola 5: Boh nás vyzýva
Kapitola 6: Milosť dávania
Kapitola 7: Najskôr daj Bohu sám seba
Kapitola 8: Obojstranný vzťah
Kapitola 9: Dávanie je „siatie“
Kapitola 10: Božia miera je hojnosť

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah