DUCHOVNÝ BOJ - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: DUCHOVÝ BOJ
Anglický názov: Spiritual warfare
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-02-3

Väzba: brožovaná
Rozmery: 105 x 16, mm
Počet strán: 120
Hmotnosť: 100 g
Kód produktu: K-021

Stupeň náročnosti: stredné pokročilý
Cena: 5,00 €


Duchovný boj

Hlavné sídlo – Ponebeské oblasti
Bojisko – Naša myseľ!
Všetci kresťania, ktorí veria Biblii sú zahrnutí v tomto boji, či si to uvedomujú alebo nie!

POPIS:
„Lebo náš boj nie je proti telu a krvi...“
  • Sprotiv sa útokom nepriateľa
  • Nepriateľ: satan a jeho banda
  • Ich stratégia: Uvaliť na veriacich pocit viny, aby nebojovali proti nim
  • Náš bojový plán: Útok!
  • Naše víťazstvo: Zaistené
  • Zbor pevnosti nepriateľa

Derek Prince vysvetľuje boj, ktorý sa teraz odohráva medzi Božou armádou a silami zla. Rozhodni sa byť pripravený tým, že spoznáš nepriateľove stratégie, aby si účinne dokázal prekaziť jeho útokom. Na našej strane máme Boha a nič nás nezadrží od víťazstva. Spoznaj kľúč k víťazstvu proti satanovým útokom.

„Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.“ Efežanom 6:11 NIV

PREDSLOV:
Aj na prahu tretieho tisícročia táto téma o duchovnom boji je jednou z najdôležitejších v našom živote viery, akú kresťan len môže mať. Tento svet je v takom nesmiernom pohybe, diabol ponúka čokoľvek, len aby ľuďom zaslepil oči, aby nevideli pravdu, ktorá vyslobodzuje, dokonca, aby aj kresťanov odlákal od pravého nasledovania Boha a Ježiša Krista.

Ak chceme, aby náš duchovný život bol efektívny, potrebujeme poznať „Pravdu“, potrebujeme poznať Boha a jeho moc, ale tak isto aj nepriateľa našich duší a jeho zámery. Potrebujeme však poznať aj duchovné zbrane nášho bojovania. Ak však chceme prežívať duchovné víťazstvá, potrebujeme byť ofenzívni v modlitbách, nadšení v uctievaní, vášniví v kázaní evanjelia – dobrej zvesti a dôslední v učeníckom vyznávaní Ježiša Krista, ako nášho Spasiteľa. Potrebujeme vedieť, že v tomto boji nie sme sami, že je s nami víťaziaci Lev z Judy a že máme po boku bratov a sestry.

O tomto všetkom sa dočítaš v tejto knihe od Dereka Princea vynikajúceho učiteľa a verného služobníka Božieho, stojaceho takmer 40 rokov v duchovnej službe. Mnoho požehnania som už mohol osobne prežiť pri čítaní iných jeho kníh. Verím, že aj pri čítaní tejto knihy o duchovnom boji ti Boh otvorí novú dimenziu viery, ale aj tvojho osobného duchovného života, ktorá ťa požehná a dá ti milosť ku každodennému víťaznému životu viery, ktorý Pán Ježiš Kristus zasľúbil a pripravil pre každého, kto Ho chce verne nasledovať. Váš v Kristovi,
Ján Lacho
OBSAH:
Prvá časť: Charakter vojny
Kapitola 1: Dve proti sebe stojace kráľovstvá
Kapitola 2: Satanove hlavné sídlo
Kapitola 3: Boj anjelov
Kapitola 4: Zbrane a bojisko
Kapitola 5: Základ nášho víťazstva

Druhá časť: Naša obranná výzbroj
Kapitola 6: Plná zbroj Božia
Kapitola 7: Opasok pravdy
Kapitola 8: Pancier spravodlivosti
Kapitola 9: Obuv pripravenosti evanjelia
Kapitola 10: Štít viery
Kapitola 11: Prilba spasenia
Kapitola 12: Meč Ducha
Kapitola 13: Nechránená oblasť

Tretia časť: Útočné zbrane
Kapitola 14: Prechod do protiútoku
Kapitola 15: Zbraň modlitby
Kapitola 16: Zbraň chvály
Kapitola 17: Zbraň kázania
Kapitola 18: Zbraň svedectva

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah