KRST V DUCHU SVÄTOM - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: KRST V DUCHU SVÄTOM
Anglický názov: Baptism in the Holy Spirit
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-09-0

Väzba: brožovaná
Rozmery: 105 x 168 mm
Počet strán: 56
Hmotnosť: 50 g
Kód produktu: K-012

Stupeň náročnosti: zakladné biblické pravdy
Cena: 2,80


Krst v Duchu Svätom

„Ale prijmete moc Svätého Ducha, keď príde na vás...“
Skutky apoštolov 1:8 NKJV

POPIS:
Moc na požehnanie a službu
 

Na stránkach tejto knihy ponúka Derek Prince biblické pohľady na krst v Svätom Duchu.
Na základe vysvetlenia významných pasáží Písma a osobnej skúsenosti odpovedá na otázky ako:

  • V čom spočíva krst v Svätom Duchu?
  • Aké výrazy používa Biblia na opísanie krstu v Svätom Duchu?
  • Je krst v Svätom Duchu z biblického pohľadu životne dôležitou súčasťou spasenia?
  • Môžeme prirovnať krst v Svätom Duchu k vodnému krstu?
  • Je krst v Svätom Duchu vždy sprevádzaný veľkými emóciami?
  • Existujú nejaké nebezpečenstvá pri hľadaní tejto skúsenosti?
  • Aký je hlavný zámer krstu v Svätom Duchu?
  • Moc Svätého Ducha je dostupná pre všetkých kresťanov.
 

„Ale jednému každému sa dáva prejavovanie Ducha na spoločný úžitok.“
1. Korinťanom 12:7

PREDSLOV:
Drahý čitateľ, na Bohu, v ktorého sme uverili, je úžasné nielen to, že nás pozýva do osobného vzťahu so sebou samým, že má pre náš život zámer, ktorý nás napĺňa viac, ako plnenie našich vlastných plánov, ale tiež to, že nám na túto cestu dáva osobného sprievodcu, Tešiteľa. Je ním Duch Svätý. Duch Svätý nie je žiadna energia ani nehmatateľný vplyv, je to konkrétna osoba, s ktorou môžeme a máme mať vzťah. Jednou z veľkých tém týkajúcou sa Svätého Ducha je krst v Svätom Duchu. Táto skúsenosť je opradená množstvom mýtov a dohadov, hoci Biblia jasne hovorí, kvôli čomu prišiel Svätý Duch, a prečo by mal kresťan zažiť naplnenie Duchom Svätým. Krst v Duchu Svätom nie je výložka ani vyznamenanie za našu duchovnosť, je to skúsenosť, ktorú potrebujeme k víťaznému životu a životu v Božej moci. Brat Derek Prince, ktorý je vynikajúcim učiteľom Biblických právd a má dar podávať ich jasným a jednoduchým spôsobom, nám v tejto knihe hovorí o tom, čo krst v Svätom Duchu je a ako ho môžeme prijať. Vrelo doporučujem túto knihu a prajem vám, aby ste pri jej čítaní zažili hlbokú skúsenosť so Svätým Duchom.
Mgr. Peter Liba

OBSAH:
Kapitola 1: Štúdium predložiek
Kapitola 2: Prirodzenosť krstu
Kapitola 3: Varovania
Kapitola 4: Zámery krstu

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah