KTO JE DUCH SVÄTÝ - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: KTO JE DUCH SVÄTÝ?
Anglický názov: Who is the Holy Spirit?
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-06-6

Väzba: rožovaná
Rozmery: 105 x 168 mm
Počet strán: 80
Hmotnosť: 70 g
Kód produktu: K-013

Stupeň náročnosti: základné biblické pravdy
Cena: 3,80 €


Kto je Duch Svätý?

POPIS:
V tejto brožúre sa Derek Prince venuje Osobe Svätého Ducha - Osobe, ktorá je ľuďmi najmenej pochopená.  Autor sa snaží čitateľovi opísať túto Osobu jednoduchým, jasným a zrozumiteľným spôsobom. Derek poukazuje na niektoré očividné protirečenia, pričom zachytáva osobnú i neosobnú podstatu Svätého Ducha. Duch Svätý je predstavovaný na stránkach Biblie na jednej strane ako sebazapierajúci sa sluha a na strane druhej ako spaľujúci oheň. Častokrát  si nie sme vedomí Jeho prítomnosti a predsa je stále a všade prítomný. Autor uzatvára posolstvo brožúry tým, že účelovo pojednáva o daroch Svätého Ducha a ich pôsobení. Záverom podáva veľmi jasný opis ovocia Svätého Ducha a ako ho možno rozvíjať v osobnom živote. Táto brožúra ťa privedie do hlbšieho a intímnejšieho vzťahu s touto tajuplnou a nádhernou Osobou, ktorou  je Svätý Duch.

PREDSLOV:
Časy, v ktorých žijeme, mnohí nazývajú érou Svätého Ducha. Tiež som zástanca tohto názoru a myslím si, že náš život súkromný, rodinný, pracovný, a tiež život v cirkvi bude ovplyvnený tým, ako vnímame Svätého Ducha. Kedysi som si veľmi prial, aby som mohol stráviť nejaký čas s Pánom Ježišom tak, ako to robili učeníci. Neskôr som si uvedomil, že túto možnosť mám nielen na týždeň, ale na celý život vďaka prítomnosti Svätého Ducha vo mne. Svätý Duch je jednou z osôb Božej Trojice. Je poslaný ku každému z nás ako Tešiteľ, ako Radca, ktorý má prístup k všetkým faktom, ako Duch pravdy. Duch Svätý je nám darovaný z mnohých dôvodov. Čím hlbší bude náš vzťah s Ním, tým viac bude náš život plnohodnotný, prinášajúci česť a chválu Bohu. Som veľmi rád, že vám môžem predstaviť a vrelo odporučiť knihu Dereka Princea, ktorá sa zaoberá osobou Svätého Ducha. Na začiatku svojho vzťahu s Pánom Ježišom ma okrem samotnej Biblie asi najviac ovplyvnili knihy Dereka Princea a viem, že nie som sám. Niekoľkokrát som sa zúčastnil jeho vyučovaní a to, čo ma oslovilo asi najviac, bolo silné upriamenie na Písmo Sväté. Brat Derek Prince mal úžasný dar podávať hlboké zjavenia a duchovné súvislosti jednoduchým spôsobom. Táto kniha nie je výnimkou. Výnimočná je téma. Svätý Duch. Boh-priateľ, Boh-tešiteľ, Boh-radca. Prajem sebe aj každému čitateľovi, aby sme objavili a žili čo najviac z toho, čo nám Boh cez Svätého Ducha ponúka.
Mgr. Miroslav Tóth

OBSAH:
Kapitola 1: Osoba a nie osoba
Kapitola 2: Večný, Vševediaci, Všadeprítomný
Kapitola 3: Sebazapierajúci Sluha – spaľujúci oheň
Kapitola 4: Duch pravdy
Kapitola 5: Dary Svätého Ducha
Kapitola 6: Ovocie Ducha

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah