LUCIFER ODHALENÝ - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: LUCIFER ODHALENÝ
Anglický názov: Lucifer exposed
Slovenský preklad: Ing. Zoltán Bodnár

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2011
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 978-80-89204-45-8

Väzba: brožovaná
Rozmery: 134 x 204 mm
Počet strán: 104
Hmotnosť: 140 g
Kód produktu: K-027

Stupeň náročnosti: stredne pokročilý
Cena: 6,10 €


Lucifer odhalený

POPIS:
Pád Lucifera rozpútal vojnu vekov.

Si umiestnený priamo uprostred tohto historického zápasu! Padlý archanjel satan netúži po ničom inom, než získať si lojalitu, srdcia a mysle celého ľudského pokolenia a neprestane sa pokúšať o to, aby ťa porazil! Najnovšia kniha Dereka Princea s názvom Lucifer odhalený nám zjavuje šokujúce fakty:

  • Prečo sa Lucifer rozhodol zaútočiť na Boha
  • Prečo sa satan už viacej nevolá Lucifer
  • Ako navnadil tretinu anjelov k jeho nasledovaniu
  • Čo spôsobuje, že sú ním kresťania zvedení
  • Ako odzbrojiť tohto zlého nepriateľa

Derek Prince odhaľuje satanovu najväčšiu zbraň, ktorú používa na to, aby zotročil a poviazal priemerného človeka. Satan sa pokúša odvrátiť kresťanov od toho, aby sa pozdvihli na svoj plný potenciál, a odviesť každú ľudskú bytosť od toho, aby nasledovala Boha. Zápasíš ty, alebo niekto, koho poznáš, so zneužívaním, pornografiou, závislosťou, obžerstvom alebo inými záležitosťami? Použi mocné duchovné zbrane zjavené v tejto vecnej knihe a víťazstvo môže byť tvoje!

PREDSLOV:
Či sa nám to páči alebo nie, my - všetci veriaci v Krista - sme súčasťou konfliktu veľkolepých rozmerov, konfliktu „s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach“ (Efežanom 6:12). Zdá sa, že moci zla sú v tomto konflikte v obrovskej presile. Čerství veriaci, ako aj mnohí iní, si často vôbec neuvedomujú, že sa v takomto konflikte nachádzajú. Sú nedostatočne pripravení a bez skúseností; vstupujú pritom do zápasu s nesmierne prefíkaným, absolútne zlomyseľným, neviditeľným nepriateľom, ktorý z celej duše nenávidí všetkých veriacich v Krista a ktorý má výhodu stáročných skúseností.

Tento nepriateľ je duchovná bytosť, ktorá nepodlieha obmedzeniam materiálneho sveta, akými sú hlad, smäd, únava či choroba. Dokáže napadať zo zálohy a zahájiť nečakaný útok, ako sa mu len zachce. V cirkevných spoločenstvách spôsobuje svetskosť, rebéliu, zvady a rozdelenia. Ak sa mu naskytne príležitosť, môže zapríčiniť chorobu, depresie, úzkosti, závislosti a poriadne dlhý zoznam duševných problémov. Aby znehodnotil náš kresťanský život a učinil cirkev neefektívnou, zneužíva naše ľudské slabosti a nedokonalosti z každého možného uhla.

Tento konflikt je v mnohých ohľadoch nerovnomerný a nespravodlivý. Veriaci v ňom čelia množstvu prekážok: svojej vlastnej telesnosti a nedokonalosti, pokušeniam a opozícii zo strany sveta, či duchovnej nezrelosti a nevedomosti. Môže sa nám zdať, že porážka je nevyhnutná. To všetko nás môže navyše nabádať k spochybňovaniu Božej vernosti, Jeho dobroty a Jeho moci. Nevyhnutne sa tu črtá otázka: „Prečo to všetko Boh dovolí?“ Ako môžeme obstáť v takomto nepomere síl pred nepriateľskými útokmi? Derek Prince nás privádza späť k jedinému faktoru, ktorý strháva víťazstvo na našu stranu: je ním Kristov kríž. Nebyť Kristovho kríža, naša porážka by bola istá. Keď však dôverujeme v dielo kríža, víťazstvo je zaručené. V skutočnosti už víťazmi sme, pretože Kristus „odzbrojil kniežatstvá a mocnosti“ a „vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi skrze kríž“ (Kološanom 2:15).

Prince to vysvetľuje takto: „Ježiš na kríži spôsobil satanovi totálnu, večnú, nezvratnú porážku. Nikdy to nič nemôže zmeniť. Z tejto porážky sa satan už nikdy nespamätá.“ Napriek tomu však často zabúdame na to, že Ježiš ponechal presadzovanie tohto víťazstva na Cirkev; náš nepriateľ to však dobre vie. Hoci je satan porazený, predsa sa nevzdáva, iba mení svoju taktiku. Keďže pozná svoju bezmocnosť proti Cirkvi kráčajúcej vo víťazstve kríža, musí vyrukovať s novou stratégiou. Cieľom jeho stratégie je zneutralizovanie moci kríža v našich životoch – teda toho, v čom spočíva naše víťazstvo. Satan nedokáže zvrátiť to, čo sa stalo na Kalvárii; robí preto teraz všetko preto, aby odviedol pozornoasť Cirkvi od kríža ako „zbrane“ nášho víťazstva.

Robí tak použitím rôznorodých prostriedkov – snaží sa zamerať našu pozornosť na čokoľvek iné. Keď sa mu nepodarí nás stiahnuť späť k telesnému a sebeckému životu, v ktorom hľadáme len vlastné pohodlie či prosperitu, zvedie nás k prílišnému zdôrazňovaniu čohokoľvek iného – či už dobrého alebo zlého. Môžeme to pozorovať v histórii Cirkvi už veľmi skoro. Satan slávil úspech, keď zvrátil Galaťanov späť k dôvere vo svoje vlastné ľudské úsilie a k dodržiavaniu zákona. Gréckym veriacim sa zdalo správne zachovávať niektoré židovské zvyky, ako bola napríklad obriezka. Keď to však apoštol Pavol videl, spýtal sa ich: „Ó, nerozumní Galaťania! Kto vám počaroval?“

Derek Prince svojím nenapodobniteľným spôsobom odkrýva satanove „zvádzajúce, čarodejnícke“ taktiky a upriamuje našu pozornosť späť k dokonanému dielu Krista na kríži k dielu, v ktorom sme získali vyslobodenie z tela (hriešnej prirodzenosti), z vlastného „ja“, z mocností tohto veku, a v ktorom sme boli oslobodení od odsúdenia, aby sme mohli slobodne milovať Boha a svojich blížnych a byť slobodne vedení Svätým Duchom. Pevne verím, že táto kniha sa pre všetkých stane pripomenutím a povzbudením pre každodenný život vo víťazstve Kristovho kríža!
Pierre A. Jansen van Vuuren

OBSAH:
Predslov
Kapitola 1: Naši neviditeľní nepriatelia
Kapitola 2: Bojové línie sú určené
Kapitola 3: Boj proti kráľovstvu temna
Kapitola 4: Moc kríža
Kapitola 5: Povaha čarodejníctva
Kapitola 6: Dielo kríža

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah