MANŽELSKÁ ZMLUVA - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: MANŽELSKÁ ZMLUVA
Anglický názov: Marriage covenant
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-08-2

Väzba: brožovaná
Rozmery: 105 x168 mm
Počet strán: 112
Hmotnosť: 90 g
Kód produktu: K-016

Stupeň náročnosti: základné biblické pravdy
Cena: 4,70 €


Manželská zmluva

POPIS:
Existuje tajomstvo úspešného manželstva?

„Verím, že existuje tajomstvo... a že je odhalené na stránkach jednej jedinečnej knihy – na stránkach Biblie.“
Derek Prince

Derek Prince „zasväcuje“ čitateľa do „tajomstva“ manželstva, ako ho Boh stanovil pri stvorení a ako ho Ježiš obnovil v Novej zmluve. Jeho výklad spája hĺbku a jednoduchosť v spôsobe, ktorý prináša najvyššie Božie požehnanie na dosah každému, kto Ho úprimne hľadá. Pokračuje tým, že ukazuje, ako základné princípy vytvárajú skutočnú duchovnú jednotu medzi každým veriacim a Bohom a medzi spoluveriacimi. Vo svojej záverečnej kapitole „Okamih rozhodnutia“ prevádza čitateľa jednoduchými, ale život meniacimi krokmi, ktoré vedú k takýmto vzťahom.

PREDSLOV:
Určite je dobré, správne a potrebné hovoriť o dôležitosti a podstate manželstva. Celosvetovo je inštitúcia manželstva ohrozená a štatistiky hovoria o alarmujúcom stave, pretože v mnohých krajinách sa rozpadáva každé druhé manželstvo. Nehovoriac už o tom, že ľudia vymýšľajú vo svojej porušenosti iné formy – alternatívy manželstva, ktoré sa nestotožňujú s Božím Stvoriteľským zámerom.

Spoločnosť veľakrát vynakladá enormnú snahu a nemalé finančné prostriedky na záchranu živočíchov, ktoré sú v ohrození. Koľko však investuje do záchrany toho, čo je dobré a Stvoriteľom požehnané pre spoločný život muža a ženy v manželstve? Popri všetkých predstavách, teóriách a tvrdeniach ľudí o manželstve je potrebné hľadať odpoveď na otázku: „Ako to bolo na počiatku?“ Ak nám záleží na našom manželstve, počúvajme, čo o ňom hovorí Boh vo svojom slove, Biblii, a tomu venujme patričnú pozornosť. On je Autorom projektu, ktorý sa volá manželstvo. Nenadraďujme predstavy ľudí a ich výmysly nad túto zjavenú Božiu pravdu. Ak živý Boh Stvoriteľ vytvoril manželstvo, postaral sa aj o to, ako manželstvo môže a má fungovať, ako môže byť úspešné. Ľudia vyrábajú nepodarky, ale Boh nie! Často o neúspechu a zbytočnosti manželstva hovoria a píšu práve ľudia, ktorí to v manželstve nezvládli a svoje zlyhanie sa snažia ospravedlniť a preniesť na ďalšie manželstvá v spoločnosti. Budú tvrdiť, že manželstvo je zbytočnosť a prežitok.

Som rád, že Derek Prince, autor knihy „Manželská zmluva“ bol človekom – manželom, ktorý o manželstve tvrdil niečo iné. Je dobré si brať príklad z ľudí, ktorí v manželstve boli úspešní, ak nám ide o úspech nášho manželstva. Ak chceš byť v živote úspešným mužom alebo ženou, dokáž svoju úspešnosť predovšetkým v manželstve. Je ťažko hovoriť o úspechu v živote, ak sme svoje manželstvá doviedli do krachu. Manželstvá ľudí môžu odzrkadľovať dve rozdielne reality. Môžu sa podobať Nebu na Zemi alebo peklu na Zemi. Autorovi knihy ide o tú prvú realitu. Manželov a manželky povoláva k tomu, aby žili v presvedčení o hodnote manželstva a svojím pričinením prispievali k manželskému šťastiu a šťastiu našich rodín.
Mgr. Ján Šefčík

OBSAH:
Predslov od Rút Princeovej
Kapitola 1: Manželstvo je zmluva
Kapitola 2: Podstata manželstva
Kapitola 3: Spojenie medzi mužom a ženou
Kapitola 4: Spojenie s Bohom
Kapitola 5: Spojenie s Božím ľudom
Kapitola 6: Okamih rozhodnutia

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah