MOC PROKLAMÁCIE - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: MOC PROKLAMÁCIE
Anglický názov: Power of proclamation
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: druhé, 2012
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-969150-1-0

Väzba: brožovaná
Rozmery: 105 x 168 mm
Počet strán: 120
Hmotnosť: 100 g
Kód produktu: K-002

Stupeň náročnosti: základné biblické pravdy
Cena: 4,40 €


POPIS:
Moc proklamácie

"Obrovská moc je uvoľnená proklamáciou Božieho Slova!"

Mnohí kresťania si vôbec nie sú vedomí tohto úžasného potenciálu, ktorý im je dostupný. Božie Slovo má obrovskú dôležitosť v každej situácii, počnúc osobnými potrebami až po medzinárodné krízové situácie. Počas mnohých desiatok rokov služby Derek Prince proklamoval každý deň Božie Slovo. Na základe osobných skúseností pozná obrovskú zmenu v duchovnej atmosfére, ktorú môže priniesť takéto proklamovanie. Nezáleží na tom, čomu v živote čelíme, keď sa naučíme proklamovať Božie Slovo v našich situáciách dôjde k uvoľneniu Božej stvoriteľskej a transformujúcej moci. Každý veriaci má tak privilégium ako aj zodpovednosť prehlasovať Božie Slovo. V tejto knihe Derek Prince kladie biblický základ, a potom ponúka praktické rady ako uplatniť tieto princípy. Na záver je mnoho mocných pasáží Písma zhrnutých do užitočných kategórií pre každodenné použitie.

OBSAH:
Proklamovanie Slova
Čo to znamená proklamovať
Multiplikácia moci komunikácie
Mojžišova palica
Slovo a Duch spolu
Nauč sa triasť pred Božím Slovom
Uchopenie Božieho Slova
Uplatňovanie autority
Premáhanie negatívneho myslenia
Ochrana skrze proklamáciu
Finančné a telesné potreby
Proklamácie v národných a medzinárodných záležitostiach
Týkajúce sa nepriateľských síl
Praktická aplikácia

Návrhy editorov k aplikácii
Priprav svoje srdce
Uč sa naspamäť a premýšľaj
Pozvi Svätého Ducha aby ťa viedol Slovom
Proklamuj – uplatňuj autoritu
Kedy proklamovať
Situácie, v ktorých môžeš proklamovať Božie Slovo

Proklamácie
Hospodinova bázeň
Spravodlivosť a svätosť
Zdravie a sila
Vedenie, ochrana a zachovanie
Boží zásah do záležitostí ľudí
Skúšky a súženie
Duchovný boj
Dokonalé vykúpenie
Mentálna a emocionálna rovnováha
Služba Bohu
Zámena učinená na kríži
Nech tak povedia vykúpení
Nič len krv
Prehlásenie istoty v Božiu ochranu

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah