ONI BUDÚ VYHÁŇAŤ DÉMONOV - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: ONI BUDÚ VYHÁŇAŤ DÉMONOV
Anglický názov: They shall expel demons
Slovenský preklad: Ing. Mikuláš Lévy st., Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-969150-0-2

Väzba: brožovaná
Rozmery: 134 x 204 mm
Počet strán: 264
Hmotnosť: 310 g
Kód produktu: K-011

Stupeň náročnosti: stredne pokročilý
Cena: 11,00 €


Oni budú vyháňať démonov

Čo potrebuješ vedieť o démonoch – tvojich neviditeľných nepriateľoch

POPIS:
Čo sú démoni?
Ako získavajú démoni vstup do životov ľudí?
Potrebujú vôbec kresťania niekedy oslobodenie od démonov?

V tejto ľahko čitateľnej, biblicky podloženej knihe, Derek Prince odpovedá na tieto a mnoho ďalších dôležitých otázok. Ak zápasíš s problémami, ktoré zdanlivo nikdy neodchádzajú, napadlo ťa niekedy, že ich príčinou môže byť aktivita démonov? Možno chceš pomôcť druhým, ktorí majú takéto problémy. Derek Prince poukazuje na to, že Ježiš nikdy nikoho neposlal kázať evanjelium bez toho, aby ich špecificky nepoučil a nevystrojil k tomu, ako sa majú postaviť proti démonom rovnakým spôsobom ako to robieval On sám.

Ak toto nie je dnes pravdou, potom sa Derek Prince pýta: „Kto sa zmenil? Ježiš? Démoni? Cirkev?“

V tejto praktickej a vyčerpávajúcej príručke na tému „Oslobodenie od démonov“, sa Derek Prince zdieľa s jeho vlastným zápasom s démonmi a poukazuje na strach a mylné názory  či nepochopenia, ktoré sú často spájané s oslobodením. Zdieľajúc sa s osobnými skúsenosťami, ktoré získal po viac ako tridsiatich rokoch v tejto službe Derek Prince ponúka praktické rady ako prijať oslobodenie, ako slúžiť iným k oslobodeniu a ako si udržať oslobodenie. Taktiež popisuje deväť charakteristických aktivít démonov, sedem spôsobov ako démoni získavajú vstup do životov ľudí a potom ťa vedie cez deväť krokov k oslobodeniu.

PREDSLOV:
Služba Pána Ježiša Krista sa diala v oblasti, kde bol bežný život spojený s povedomím Boha. Božie Slovo sa vyučovalo každý týždeň. Napriek tomu Jeho súčasníci vyhlásili, že ide o nové učenie s mocou (Marek 1:22–27). Ten zásadný rozdiel oproti službe farizejov a zákonníkov spočíval v tom, že učenie, ktoré hlásal Ježiš, malo moc urobiť konkrétne zmeny v životoch ľudí. Nebolo to len nabádanie k morálnemu životu, ale v spojení s Jeho službou vyslobodzovalo ľudí a dávalo im voľnosť žiť v slobode. Služba oslobodzovania bola niečím, čo zelektrizovalo vtedajších ľudí – manifestovala totiž reálnosť duchovného, neviditeľného sveta a okrem toho ukazovala to, že pri konfrontácii dvoch kráľovstiev: kráľovstva temnoty a Božieho kráľovstva (Kráľovstva svetla) je víťazstvo na Božej strane.

Verím, že tento rozmer je rovnako aktuálny aj v súčasnej dobe. Žijeme vo svete, ktorý sa vo veľkej miere otvára pre duchovný svet. Ľudia zo zvedavosti a zábavy navštívia vešticu, prečítajú si horoskop alebo „zabrowsujú“ po internete na pornografické stránky. Po nie dlhej dobe zisťujú, že to, čo sa javilo ako „zábava“, prinieslo do ich života poviazanie, ktorého sa nevedia zbaviť. Cirkev, ktorá je vyučená a pripravená slúžiť, môže byť odpoveďou na túto situáciu.

Kniha „Oni budú vyháňať démonov“ je praktickou učebnicou, ktorá vychádza z mnohoročnej služby. Derek Prince, ktorý rozhodne patrí k novodobým priekopníkom služby oslobodzovania, ju písal na vrchole svojej služby. Verím, že táto kniha pomôže mnohým kresťanom na Slovensku k slobode a k posväteniu.
MUDr. Ivan Zuštiak
pastor, Jednota bratská, Bratislava
riaditeľ, Rádio 7

OBSAH:
Prvá časť: Základy
 
Kapitola 1: Ako to vykonával Ježiš?
Kapitola 2: Terminológia
Kapitola 3: Ježišov príklad a Jeho poslanie
 

Druhá časť: V škole skúseností
Kapitola 4: Môj zápas s depresiami
Kapitola 5: Osoby, ktorým sa mi nepodarilo pomôcť
Kapitola 6: Zrážka s démonmi
Kapitola 7: Vyzvaný v mojej vlastnej kazateľnici
Kapitola 8: Pod hladinou
Kapitola 9: Poznatky z rozširujúcej sa služby
Kapitola 10: Pokračujúce osobné konflikty

Tretia časť: Sedem otázok
 
Kapitola 11: Čo sú démoni?
Kapitola 12: Hriešna prirodzenosť alebo démoni?
Kapitola 13: Ako vnikajú démoni?
Kapitola 14: Čo je okultizmus?
Kapitola 15: Pôsobí čarodejníctvo aj v dnešnej dobe?
Kapitola 16: Potrebujú kresťania vôbec niekedy oslobodenie od démonov?
Kapitola 17: Bude Svätý Duch prebývať v nečistej nádobe?

Štvrtá časť: Ako rozpoznať a vyhnať démonov
Kapitola 18: Charakteristické činnosti démonov
Kapitola 19: Oblasti osobnosti človeka ovplyvnené démonmi
Kapitola 20: Démoni nemocí a chorôb
Kapitola 21: Príprava na oslobodenie
Kapitola 22: Modlitba za oslobodenie
Kapitola 23: Ako si udržať svoje oslobodenie?
Kapitola 24: Prečo nie sú niektorí ľudia oslobodení?
Kapitola 25: Pomoc iným osobám k ich oslobodeniu
Kapitola 26: Čo nasleduje po oslobodení?

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah