VÝNIMOČNÁ BOŽIA LÁSKA - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: VÝNIMOČNÁ BOŽIA LÁSKA
Anglický názov: Extravagant love
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-07-4

Väzba: brožovaná
Rozmery: 105 x 168 mm
Počet strán: 56
Hmotnosť: 50 g
Kód produktu: K-015

Stupeň náročnosti: základné biblické pravdy
Cena: 2,70 €Výnimočná Božia láska

Božia láska je nekonečná; je bezhraničná; je výnimočná!
 
Ako ju môžeme merať?

POPIS:
Božia láska je nekonečná; je bezhraničná; je výnimočná!
Ako ju môžeme merať?
Ako potrebujeme reagovať?

Pravá prirodzenosť Boha je láska. Táto kniha cituje rôzne pasáže Písma, ktoré ilustrujú rozsah Božej lásky, ktorú prechováva Boh naproti každému jednému z nás.

Derek Prince predkladá štyri dôležité fakty týkajúce sa Božej lásky:

  • Božia láska je osobná.
  • Božia láska je večná.
  • Božia láska predchádza veky.
  • Božia láska je nepremožiteľná.

Ako by sme mali reagovať na Božiu výnimočnú lásku?
Výnimočne!

PREDSLOV:
Stephen Mansfield, autor biografie o Derekovi Priceovi, napísal: „Životy veľkých mužov obyčajne odhaľujú model strategického načasovania, akoby prozreteľnosť zosúladila život človeka s istou dobou, aby [Boh] mohol dosiahnuť nejaký vyšší zámer.“

Určíte to platí aj o živote Dereka Princea. Vďaka prenikavému poznaniu života kresťana, ktoré Derek zúročil vo svojom rozhlasovom vysielaní a vo svojich článkoch a knihách, oslovil a ovplyvnil viac ako polovicu populácie sveta. Derek Prince má vo zvyku „oprášiť“ základné biblické pravdy, dokonca aj tie najťažšie pasáže Písma.

Posolstvo tejto knihy, ktoré má potenciál zmeniť život človeka, bolo pôvodne odvysielané v rozhlase pod názvom „Kľúče k úspešnému životu“. Vďaka získanej popularite bolo následne prepísané do piatich titulov kníh, z ktorých jeden práve držíš v ruke. Pri oboznamovaní sa s ním som si uvedomil, aké aktuálne je aj pre podmienky na Slovensku, kde som vyrastal a prežil obdobie svojho duchovného formovania. Teším sa, že prostredníctvom tohto vydania môže byť dostupné aj slovenskému čitateľovi.

Apoštol Pavol sa v Liste Efežanom 3:14-19 modlí za teba aj za mňa, aby sme skutočne spoznali a pochopili Božiu lásku. Autor knihy si položil za cieľ prejsť kľúčovými pasážami Písma a ukázať nám štandard, podľa ktorého ju môžeme merať. Prostredníctvom podobenstiev „o poklade v poli“ a „vzácnej perle“ nás vedie od poznaného k nepoznanému a prirovnáva Božiu lásku k „výnimočnej láske“. Tento výraz opisuje, akú nesmiernu cenu bol Nebeský otec ochotný za nás zaplatiť, no taktiež ako ohromne veľa nám dal v Ježišovi. Jeho láska je opakom skúposti, úzkoprsosti a zákonníckosti. Dal nám všetko!

Prirodzene nás to vedie k otázke, ako na túto lásku reagovať. Autor poukazuje na skutočnosť, že Božiu lásku nestačí len poznať, ale potrebujeme sa na ňu spoliehať – byť výnimočný v láske voči ľuďom okolo nás. Za príklad nám dáva Máriu, ktorá pomazala Ježišove nohy vzácnym parfumom. Dala všetko, čo mala. Ľudia reagovali kriticky - Ježiš ju však za to pochválil.

Neviem, kde sa nachádzaš ty. Možno si v skupine ľudí, ktorí Božiu lásku ešte stále hľadajú a nemali možnosť zakúsiť ju osobne. Alebo sa nachádzaš v skupine veriacich, ktorí už roky počúvajú, aká je Božia láska, no ešte si ju „nestihol“ výnimočným spôsobom podať ďalej. Možno si sa dokonca pristihol, ako neobyčajnú lásku druhých ľudí kritizuješ. Nezáleží na tom, s ktorou skupinou si sa identifikoval, táto kniha má potenciál odhaliť ti viac z Božej lásky a „nákazlivo“ ťa zmeniť!
Mgr. Jozef Brenkus, ml.

OBSAH:
Úvod
Kapitola 1: Poklad v poli
Kapitola 2: Drahocenná perla
Kapitola 3: Ježiš zaplatil plnú cenu
Kapitola 4: Úplné dedičstvo
Kapitola 5: Opätovanie výnimočnej lásky

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah