ZASĽÚBENÁ ZEM - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: ZASĽÚBENÁ ZEM
Anglický názov: Promised land
Slovenský preklad: Ing. Katarína Kameníková, PhD.

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-18-X

Väzba: brožovaná
Rozmery: 134 x 204 mm
Počet strán: 168
Hmotnosť: 210 g
Kód produktu: K-014

Stupeň náročnosti: stredne pokročilý
Cena: 7,20 €


Zasľúbená zem

POPIS:
Kedy naposledy Izrael nebol v správach?
 

Po mnoho desaťročí národ nie väčší ako štát New Jersey, USA dominoval na titulných stránkach správ vo svete. Nie je to náhoda. V roku 1982 strhujúca kniha Dereka Princa „Posledné slovo o Strednom východe“ preskúmala konflikt s pozoruhodnou presnosťou. Pozorovania v tejto knihe zostali relevantnými aj po dvadsiatich rokoch. V knihe „Zasľúbená zem“ (aktualizované vydanie knihy „Posledné slovo o Strednom východe“) sa dozvieš o tom, prečo táto malá, zápasiaca krajina sa stala pilierom celej ľudskej histórie. Derek odkrýva hlavnú deštruktívnu silu, – už pôsobiacu na Strednom východe – ktorá ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť, a ktorá riadi udalosti, ktoré zatiahnú všetky národy Zeme do konečného rozhodnutia, ktoré rozhodne o ich prežití. „Zasľúbená zem“ takisto predstavuje prenikavý rozvrh dôležitých udalostí modernej histórie tejto oblasti. A teraz viac ako kedykoľvek predtým by si mal túto knihu prečítať každý, kto sa zaujíma o túto strategickú oblasť sveta.

PREDSLOV:
Drahí priatelia! Som rád, že sa do rúk slovenského čitateľa  dostáva kniha od Dereka Princea „Zasľúbená zem“. Autora knihy som stretol niekoľkokrát na rôznych konferenciách v Jeruzaleme. Bol pre mňa mužom pokory, morálnej čistoty a Božím svedectvom pre mnohých. Na jednej konferencii povedal: „Najväčším nepriateľom dnešnej Cirkvi nie je satan, ale osobné ambície.“ Boh si nás nepovolal na to, aby sme boli väčší jeden od druhého, alebo súťažili jeden s druhým, ale na to, aby sme sa vo všetkom podobali Ježišovi Kristovi. Derekova cesta bola podriadená tej Božej ceste. Na pohrebe svojej druhej manželky Rút, ktorý sa konal v Christ Church v Starom Jeruzaleme v roku 1998, povedal: „Boh vie čo robí!“ Na jednej strane bol presvedčený, že človek by mal odchádzať k Bohu sýty dní, avšak na druhej strane si uvedomoval skutočnosť, že Boh je ten, ktorý určuje počet našich dní. Vedel to prijať a zmieriť sa s tým. Derek bol mužom, ktorý si dokázal verejne priznať svoje chyby. Neskrýval ich, bol transparentný. Bol to muž Slova, chodil Duchom, nerobil kompromisy s hriechom a poznal históriu. Posledné dni svojho života prežil u mojich známych v Jeruzaleme. Boli pre neho požehnaním, ako aj on pre nich. Zanechal nám množstvo kníh a študijných materiálov,  táto kniha je jednou z nich.

V tejto knihe sa jej autor dotýka oblasti poznania, ktorá je v súčasnej Cirkvi zanedbaná a ktorej sa venuje len málo pozornosti. Ide o Božie plány pre Izrael. Arnold G. Fruchtenbaum napísal knihu „Israelology: The missing link in systematic Theology“ (Izraológia: Chýbajúce ohnivko v systematickej teológii). V rôznych teologických knihách som našiel pojmy ako kristológia (učenie o Kristu), ekleziológia (učenie o Cirkvi), eschatológia (učenie o konci vekov) atď., nenašiel som tam však výraz izraológia. Po obdržaní knihy Arnolda Fruchtenbauma som porozumel, že je to chýbajúce ohnivko v systematickej teológii. Napriek tomu, že Izrael nie je spomínaný v mnohých teologických knihách, celý čas bol, je a bude v Božej pamäti a Jeho plánoch: „Pamätaj na to, Jakobe, a Izraelu, lebo ty si môj služobník! Utvoril som ťa; ty si môj služobník. Ó, Izraelu, nebudeš u mňa zabudnutý!“ (Izaiáš 44:21).

Derek našiel toto chýbajúce ohnivko, porozumel jeho dôležitosti a v tejto knihe nám zanechal vzácny poklad, ktorého poznanie prináša ovocie na Božiu slávu. Okrem iného píše aj o najbolestnejších obdobiach v dejinách Izraela, akým bol napríklad holokaust, ktorý sa udial v „kresťanskej Európe“ a vznikol na základe „kresťanského antisemitizmu“. Nacisti boli dobre vykŕmení nenávistnými prehláseniami niektorých cirkevných otcov a reformátorov. Bol to dostačujúci základ k tomu, aby vyčistili Európu od Židov. Skoro sa im to podarilo. Počas druhej svetovej vojny bola vyvraždená jedna tretina celosvetovej židovskej populácie. História európskych Židov prišla takmer k svojmu koncu. Židia boli zabíjaní v koncentračných táboroch „v mene kresťanského Boha“, a tí, ktorí sa na tom podieľali, mali na svojich opaskoch napísane „Boh s nami“. Kresťanská Cirkev bola príliš slabá na to aby to dokázala zastaviť. Aký je jej stav v dnešnej dobe poznačenej rastúcim globálnym antisemitizmom?

Každý rok chodievam na deň Shoah (hebrejské slovo pre holokaust) do Poľska, aby som sa spolu z tisíckami mladých Židov z celého sveta zúčastnil „Pochodu živých“, ktorý sa koná v deň spomienky na holokaust. Pred pár rokmi som tam stretol istý manželský pár zo Spojených štátov. Pri rozhovore s nimi som im povedal, že som kresťan zo Slovenska. Po krátkom čase sa ma tento muž spýtal: „Čo sa vyučuje o Kristovi na Slovensku?“ Odpovedal som mu: „Neviem, čo máte na mysli.“ „No, myslím na to, kto ukrižoval Krista. Povedzte mi, čo sa o tom vyučuje v Cirkvi a po slovenských školách!“ rozrušený zvolal. Odpovedal som s umierneným tónom hlasu: „Neviem, čo vyučujú ostatní, ale môžem vám povedať, čo vyučujem ja“. „Len povedzte, povedzte už!“ povedal netrpezlivo. Videl som, že to bol človek zranený a odsúdený mnohými ako „vrah Krista“. Povedal som: „Ja som bol príčinou, prečo Kristus zomrel. Boli to moje hriechy, pre ktoré bol ukrižovaný.“ Zmĺkol. Udivene sa na mňa pozrel a z jeho očí začali tiecť slzy. Nakoniec otvoril ústa a povedal: „Som židovský podnikateľ zo Spojených štátov z Chicaga. Mám 55 rokov, ale prvýkrát v živote som počul z úst kresťana takýto výrok. Ďakujem!“

Veľa kresťanov bolo poškvrnených tzv. „Teológiou náhrady“, ktorej podstata spočíva v nasledovnom: „Boh odmietol Židov, pretože oni odmietli Krista. Preto všetky požehnania a zasľúbenia, ktoré boli dané Izraelu, prešli na Cirkev a Cirkev je novým Izraelom.“ Tento postoj neobstojí vo svetle pravdy Božieho Slova. Boh nie je človek, aby menil svoje názory zo dňa na deň. On nezavádza ľudí, ale hovorí pravdu: „... nebude klamať večne trvajúci Víťaz Izraelov...“ (1. Samuelova 15:29). V tejto knihe Derek Prince prináša na základe Božieho Slova, ktoré je neotrasiteľnou skalou naveky, svetlo do tejto oblasti zmätku a nevedomosti v Cirkvi.

Kniha, ktorú držíš v svojich rukách je konfrontáciou názorov a pohľadov, ktoré sme prebrali zo zdrojov, ktoré v nás vytvorili falošný obraz ohľadne židovského národa. Len Boh prostredníctvom zjavenia Svätého Ducha a moc Jeho Slova to môže zmeniť. Božia vernosť voči židovskému ľudu sa nemení: „Lebo Hospodin neopustí svojho ľudu pre svoje veľké meno, pretože Hospodinovi sa zaľúbilo učiniť vás sebe ľudom“ (1. Samuelova 12:22). Nech ťa táto kniha privedie bližšie k Božiemu Slovu, a tak doplní chýbajúce ohnivko v reťazi tvojho poznania!

Ďakujem Bohu za bratov a sestry z Derek Prince Ministries na Slovensku, ktorým Boh položil na srdce preloženie tejto knihy pre slovenského čitateľa. Ukončil by som slovami Pána Ježiša Krista: „... lebo spása je zo Židov...“ (Ján 4:22).
Stanislaw Gawel

OBSAH:
Úvod

Časť I: Historický pohľad
Kapitola 1: Kde sa história stretáva s proroctvom
Kapitola 2: Sen, ktorý sa stal skutočnosťou
Kapitola 3: Pôrodné bolesti zrodu národa

Časť II: Naplnenie proroctva
Kapitola 4: Boží predurčený plán
Kapitola 5: Proces zhromažďovania
Kapitola 6: Časy pohanov
Kapitola 7: Komu patrí krajina?
Kapitola 8: Ako máme reagovať?
Kapitola 9: Súd národov

Osobitná časť:
Chronologický prehľad udalostí štátu Izrael od roku 1947–2002

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah