ZMIERENIE - TVOJE STRETNUTIE S BOHOM - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: ZMIERENIE - TVOJE STRETNUTIE S BOHOM
Anglický názov: Atonement - your appointment with God
Slovenský preklad: Ing. Katarína Kameníková, PhD.

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2005
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-00-7

Väzba: brožovaná
Rozmery: 134 x 204 mm
Počet strán: 184
Hmotnosť: 220 g
Kód produktu: K-006

Stupeň náročnosti: stredne pokročilý
Cena: 7,40 €


Zmierenie - tvoje stretnutie s Bohom

Objav Božie výnimočné zabezpečenie pre všetky tvoje potreby!

POPIS:
Pozri sa, čo všetko nám patrí skrze Kristovu obeť zmierenia!
 
 
Na kríži Kristus pretrpel všetko zlo, ktoré patrilo nám, aby na nás mohlo prísť všetko dobro, ktoré patrilo Jemu. V tejto neprehliadnuteľnej knihe, bohatej na citáty Písma, uznávaný autor Derek Prince vysvetľuje deväť „Božích zámen“ obete zmierenia. Hoci si zaslúžime trest, zranenie, smrť, chudobu, hanbu a odmietnutie, Kristus nám namiesto toho dáva odpustenie, uzdravenie, život, hojnosť, slávu a prijatie. Potom Derek Prince poukazuje na päť slávnych aspektov oslobodenia, ktoré nám zabezpečila obeť zmierenia: oslobodenie od tohto prítomného zlého veku, od zákona, od samého seba, od tela a od sveta. Nestačí len, aby sme vedeli o Kristovej obeti zmierenia. Derek Prince predkladá prostriedky, pomocou ktorých sa obeť zmierenia stane pre nás skutočnou na úrovni našej osobnej skúsenosti. Ukazuje nám, ako si môžeme privlastniť každú jednu z týchto deviatich Božích zámen a aspekty oslobodenia skrze pokánie, vieru a vzťah s Duchom Svätým. Takto si môžeme privlastniť zaopatrenia obete zmierenia pre všetky naše potreby. Táto kniha je pre každého veriaceho jasným a vyčerpávajúcim dielom na tému - zmierenie. Jej posolstvo je mocné a mení život človeka.

OBSAH:
Úvod

Časť I: Kríž uprostred
Kapitola 1: Jedna úplne postačujúca obeť
Kapitola 2: Zdokonalený na veky
Kapitola 3: Bohom stanovená zámena

Časť II: Deväť zámen
Kapitola 4: Odpustenie a uzdravenie
Kapitola 5: Spravodlivosť namiesto hriechu
Kapitola 6: Život namiesto smrti
Kapitola 7: Požehnanie namiesto kliatby
Kapitola 8: Hojnosť namiesto chudoby
Kapitola 9: Sláva namiesto hanby
Kapitola 10: Prijatie namiesto odmietnutia
Kapitola 11: Nový človek namiesto starého človeka

Časť III: Päť aspektov oslobodenia
Kapitola 12: Oslobodenie od tohto prítomného veku
Kapitola 13: Oslobodenie od zákona a od samého seba
Kapitola 14: Oslobodenie od tela
Kapitola 15: Oslobodenie od sveta

Časť IV: Ako si privlastniť to, čo nám Boh zabezpečil

Kapitola 16: Z roviny legálnej na rovinu osobnej skúsenosti
Kapitola 17: Náš osobný Sprievodca k všezahŕňajúcemu spaseniu
Kapitola 18: Privlastnenie si nášho vlastníctva

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah